Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercüme, bir yeminli tercüman tarafından yapılan ve noter tarafından onaylanabilen bir çeviridir. Yeminli tercüman, tercüme yaptığı belgelerin doğruluğunu garanti etmek için yemin etmiş bir kişidir.

Yeminli tercümeye ne zaman ihtiyaç duyulur?

Resmi veya yasal belgeler, sözleşmeler, sertifikalar, diplomalar, mahkeme kararları, evlilik cüzdanı, ehliyet, imza sirküleri, vekaletname, bekârlık belgesi, sabıka kaydı belgesi, askerlik terhis belgesi, bekârlık belgesi, vergi levhası, ölüm raporu, hastane raporu, evlilik belgesi, diploma, transkript, öğrenci belgesi, yüksek lisans başvuruları, boşanma kararları, mahkeme evrakları, form 184, ihtarname, ihbarname, ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı belgesi, faaliyet belgesi, sözleşmeler, vukuatlı nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, lise mezuniyet belgesi, uzmanlık belgesi, baro avukatlık belgesi, yurtdışı vize belgeleri, izin belgesi, işyeri belgesi, SGK hizmet dökümü, … Yabancı dil bilmeyen kişilerin yabancı ülkelerdeki işlemlerinde gerekli olan belge çevirilerinde ihtiyaç duyulur.

Resmi kurumlar neden yeminli tercüme ister?

Yeminli tercümanlar, belgelerin doğruluğunu ve aslına uygun tercümesi yapıldığını garanti eden yetkili bir kişidir. Resmi kurumlar, yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin güvenilirliğini kabul eder.

Yeminli tercüman kime denir?

Yeminli tercüman, noterler tarafından yetkilendirilmiş ve yemin etmiş kişilerdir. Yeminli tercümanlar, belgelerin çevirilerini doğru ve aslına uygun yaparlar.

Yeminli tercümanın sorumlulukları nelerdir?

*Orijinal metni doğru ve aslına uygun bir şekilde tercüme etmek.

*Tercüme edilen metnin orijinal metnin anlamını yansıtması.

*Tercüme edilen metnin gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü vardır.

*Mahkemelere karşı sorumludurlar.

Yeminli tercüman ne iş yapar?

Yeminli tercüman, resmi belgelerin bir dilden diğer dile anlaşılır ve aslına uygun bir şekilde çevirilerini yapar.

Yeminli tercüme niçin yapılır?

Resmi belgelerin yabancı ülkede kullanılması için yeminli çevirileri yapılır. Evlenme cüzdanı, diplomalar, transkript, sözleşmeler, kimlik, pasaport…gibi belgelerin yurtdışında kullanılabilmesi için çevirileri yeminli tercümanlar tarafından yapılır.

Yeminli tercüme neden yapılır? Yeminli tercümeyi kim yapar?

Yeminli tercüme, resmi ve yasal belgelerin yabancı dil veya ülkelerde geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Yeminli tercümanlar, belgenin orijinaline sadık kalacak şekilde doğru bir şekilde çeviri yaparlar ve çevirilerinin doğruluğunu yemin ederek garanti ederler. Bu, belgelerin yasal süreçlerde kabul görmesini ve geçerliliğini sağlar. Tercüme noter tarafından yetkilendirilmiş yeminli tercüman tarafından yapılır. Yeminli tercümanlar, belirli bir dil bilgisi ve dil becerilerine sahip olan kişilerdir.

Yeminli tercüme nasıl yapılır?

Yeminli tercümanın, belirli bir dildeki belgeleri başka bir dile çevirmek için gerekli yeteneğe ve bilgiye sahiptir.

*Belge incelenir.

*Konusuna uygun yeminli tercüman belgeni çevirisi yapar.

*Tercüme, belgenin orijinalinde bulunan tüm bilgileri yansıtmalıdır.

* Tercümeler müşterimize e-mail veya kargo ile gönderilir.

Hangi belgelere yeminli tercüme yapılır?

Nüfus kayıt örneği, kimlik, öğrenci belgesi, pasaport, vergi levhası, nüfus cüzdanı, doktor raporu, ehliyet, diplomalar, geçici mezuniyet belgesi, transkriptler, lise diploması, mahkeme kararları, boşanma kararları, mali tablolar, fatura, laboratuvar test sonuçları, doktora diploma, reçeteler, tapu, yurtdışı yüksek lisansüstü başvuru belgeleri, banka ve finans raporları, hastane raporları, fizibilite raporları, bilanço, kara-zarar tabloları, muhasebe raporları, uluslararası sözleşmeleri, oda sicil kaydı, yüksek lisans diploma, ölüm belgesi, diploma, formül A belgesi, formül B belgesi, formül C belgesi, mahkeme kararları, nüfus cüzdanı belgesi, maaş bordrosu,…

Resmi daireler noter tarafından yetkilendirilmiş bir yeminli tercüman tarafından yapılan yeminli tercüme belgelerini kabul ederler.

Hangi firmalar yeminli tercüme ister? Resmi daireler neden yeminli tercüme ister?

Resmi daireler, belgelerin doğru ve aslına uygun çeviri yapıldığını kabul ederler. Bu nedenle, resmi daireler yeminli tercümanların tercüme hizmetini tercih eder. Avukatlık ve hukuk büroları, hastaneler, resmi daireler, bankalar, sağlık sektörü, turizm ve seyahat şirketleri, patent firmaları, üniversiteler, belediyeler, uluslararası ticaret şirketleri….

Yeminli tercüme fiyatları ne kadar?

* Tercümenin yapılması gereken dil,

* belgenin karakter sayısı,

* Konusu,

*Teslim süresi tercüme fiyatlarını değiştiren faktörlerdir. En uygun fiyatlar İngilizcedir. 2023 tercüme fiyatları için 0312 4192099 numarayı arayınız. Veya infoyed@gmail adresine mail gönderiniz.

Yeminli tercüme belgesi üzerinde hangi bilgiler bulunur?

*Yeminli tercümanın adı, soyadı ve imzası

*Tercüme tarihi

*Çevril dili

* Şirket kaşesi ve imza belge üzerinde bulunmalıdır.

Yeminli tercüme yapılacak belgeler şirketinize nasıl gönderilir? Şirketinden nasıl alınır?

Müşterilerimiz belgelerini e-mail, whatsapp ile şirketimize gönderebilirler. Müşterilerimize tercüme belgeleri e-mail, whatsapp ve kargo ile adreslerine gönderilir.

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?