Tıbbi Tercüme

Tıbbi tercüme nedir?

Tıbbi belgelerin bir dilden başka bir dille çevrilmesidir. Yurtdışı sağlık kurumları sizin sağlık durumunuz hakkında doğru karar verilmesi, uygun tedavi seçimi için tıbbi tercüme çok önemlidir.

Tıbbi tercüme nasıl yapılır?

* Tıbbi metin incelenir.

* Tıbbi belgenin doğru terim kullanımı çok önemlidir. Doktor tercümanlarımız belgede kullanılan tıbbi terimleri çok iyi bilirler.

* Müşterimizin tercüme fiyatı onayı sonrasında, belgenin orijinal dilinde konusunda uzman tecrübeli doktor tercümanlarımız çeviriye başlar

* Tıbbi belgelerin çevirileri teklifte belirttiğimiz gün ve saatinde müşterilerimize e-mail veya whatsapp ile teslim edilir.

Tıbbi belge nedir?

Tıbbi belge, bir hastanın sağlık durumunu ve tıbbi geçmiş bilgiler olan bir belgedir. Tıbbi belge, hastane, doktorlar ve sağlık kuruluşlarından alınır.

Tıbbi belgeler hangileridir?

Uzman doktor raporlar, ilaç prospektüsleri, tanılar, tıbbi ürün lisans ve patentleri, reçeteler, tıp ve eczacılık broşürleri ve kataloglar,   laboratuvar test sonuçları, hasta bilgileri, sağlık kurulu raporları, akademik ve bilimsel tezler, röntgen veya MRI görüntüleri tıp makaleleri, tıp sunumları, doktor raporları, makaleler ve yayınlar,….

Tıbbi belgeler nereden alınır?

Hastane poliklinikleri, sağlık ocağı doktorları veya sağlık kuruluşları tıbbi belgeler verir.

Tıbbi belgeler nerede kullanılır?

*İş başvuruları

*Sağlık sigorta şirketleri

* SGK

* Askerlik şubeleri

* Yurtdışı vize alımlarında

Hangi şirketler tıbbi tercümeyi kullanır?

*İlaç şirketleri, hastane ve sağlık kuruluşları, medikal ekipman şirketleri, üniversiteler, sigorta şirketleri tıbbi tercümeleri kullanırlar.

Tıbbi belgeler şirketlere göre farklı mıdır?

Tıbbi belgeler şirketlere göre farklılık gösterebilir.

Hangi belgeler tıbbi tercüme yapılır?

Uzman doktor raporu, klinik araştırma raporları, klinik rapor ve araştırmalar, ilaç şirketleri, tıbbi analiz raporları, hasta dosyaları, hastane web sitesi, hasta sağlık belgeleri, tıbbi makaleler, tanıları, epikriz raporu, tedavileri, tıbbi ürün lisans ve patentleri hasta takip raporları, tıbbi yazışmalar, ilaç etiketleri tıbbi cihaz broşürleri ve kılavuzları, prospektüsler, ilaçların kullanımı, patoloji raporları, tıbbi uzman raporları, tıp sertifikaları, tıbbi makaleler ve dergiler, hastane raporları,

Tıbbi tercüme fiyatları ne kadar?

Tıbbi tercüme fiyatları, tercüme dili, metin konusu, teslim süresi, belge karakter sayısı gibi faktörlere göre değişebilir.

Tıbbi tercüme kim tarafından yapılır?

Tıbbi tercümeler, tıbbi doktor tercümanlar tarafından yapılır. Tıbbi tercümanlar, tıbbi terminolojiyi doğru kullanırlar.

Tıbbi tercümanlar, belge içeriği ve yabancı dil bilen profesyoneller tarafından tıbbi tercüme hizmeti verirler.

Yeminli tıbbi tercüme nedir?

Yeminli tıbbi tercüme, noter tarafından yetkilendirilmiş yeminli tercüman tarafından yapılan, resmi belgelerin ve tıbbi belgelerin yabancı dil metnine çevrilmesine yönelik tercüme hizmetidir. Yeminli tıbbi tercümenin en önemli özelliği, yeminli tercümanın, çevirdiği belgelerin doğruluğunu yemin etmesidir. Yeminli tıbbi tercüme hizmeti, resmi makamlar, avukatlar ve diğer kurumlar gibi resmi kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Yeminli tıbbi tercüme hizmeti, önemli ve kritik belgelerin yabancı dil metnine çevrilmesinde güvenilirlik ve doğruluk garantisi sunar. Yeminli tercüman, çevirdiği belgelerin doğruluğunu yemin ederek, müşterilerin güvenini kazanır ve resmi makamlar tarafından kabul edilmelerini sağlar.

Yeminli tıbbi tercüme nasıl yapılır?

*Belgelerin Word veya pdf formatında şirketimize gönderilir.

*Konusunda uzman doktor yeminli tercümanlarımız çevirilerine başlar.

*Teklifte belirtilen gün ve saatinde müşterilerimize yeminli tıp tercümeleri teslim edilir.

Yeminli tıbbi tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Yeminli tıbbi tercüme fiyatları, birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşur. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

*Belgenin karakter sayısı,

*İçeriğin zorluk düzeyi,

*Teslim süresinin aciliyeti

* Çeviri dilleri gibi faktörlere göre yeminli tıbbi tercüme fiyatları değişir.

Yeminli tıbbi tercüme hangi kuruşlar tarafından tercih edilir?

Hastaneler ve sağlık kuruluşları, ilaç şirketleri, tıbbi araştırma şirketleri, üniversiteler, tıbbi ekipman üreticileri, medikal firmalar yeminli tıbbi tercüme belgelerini kullanırlar.

Tıbbi tercüme belgelere noter onayı yapılır mı?

Bazı tıbbi belgeler için noter onayı zorunlu olabilir. Doğum belgesi, örneğin, hasta bilgileri, doktor raporu, hastalık izin belgeleri, ölüm raporu, tıbbi makaleler, medikal raporlar… gibi belgeler noter onayı yapılır.

Tıbbi tercüme belgelere noter onayı nasıl yapılır?

* Tercüme yapılan belgeler incelenir. Müşteriye tercüme fiyatı bildirilir.

* Tercümeye başlanılır.

*Yeminli tercüman imzalı belgeler notere onaylatılır. Bu belgeler noter onaylı tıbbi tercüme belgeleri denir.

Noter onaylı tıbbi tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Noter onaylı tıbbi tercüme fiyatları: yeminli tıbbi tercüme fiyatı + noter onay ücretidir.

Tıbbi belgeler İnfoyed tercüme bürosuna nasıl gönderilir?

Tıbbi belgeler E-posta, elden teslim veya kargo ile gönderilir.

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?