Ankara Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercüme, noter yeminli tercümanlar tarafından yapılan bir tercümedir. Sözleşme, diploma, transkript, boşanma kararı, nüfus kayıt örneği, pasaport, sabıka kaydı belgesi, kimlik, askerlik belgesi…,  gibi resmi belgeler yeminli tercüme için örnek gösterilebilir.

Ankara yeminli tercüme kim tarafından yapılır?

Noterler tarafından noter yemin zaptı imzalatılan yeminli tercümanlar yeminli tercümeler yapar. Yaptıkları tercüme belgelerine adı soyadı, çevirdiği dili, tarihi, aslına uygun yapıldığı yazılır. Ayrıca bu belge yeminli tercüman tarafından imzalanması gerekir.

Yeminli tercüman nasıl olunur?

Yurtdışı veya Türkiye’de yabancı dil eğitimi üniversite mezunları diploma ve yabancı dil seviyesini gösteren sertifikaları ile notere müracaat ederler. Noter bu kişilerin belgelerini inceler, uygun görürse bu kişiye noterde yemin zaptı imzalatır. Bu kişiler yeminli tercüman olur. Noter zaptında yazan dilleri çeviri yaparlar. Noterde bu belgeleri onaylar.

Tercüme anlamı nedir?

Tercüme, bir dildeki yazılı kelimelerin başka bir dile çeviri yapılması yani anlatılmasıdır.

Tercüme nasıl yapılır? Kim yapar?

Tercüme her iki dili çok iyi bilen (kaynak dil ve hedef dil) bir kişi tarafından yapılır. Bu kişiye tercüman denir. Yaptıkları tercümeden yasal olarak sorumlu değildirler.

Yeminli tercüme nerede kullanılırlar?

*Ticari işletmeler: Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası…farklı ülkelerdeki müşteriler ile iletişim kurmak veya anlaşma yapmak için kullanılır.

* Resmi belgeler: Nüfus kayıt örneği, kimlik, ehliyet…fraklı  ülkelerde kullanılmak için çevirileri yapılır.

*Mahkemelerde: boşanma kararları, mahkeme evraklar, farklı ülkelerdeki mahkemelere verilir.

*Üniversitelerde, akademik makaleler, akademik sunumlar…

* Sağlık kuruluşları: doktor raporları, hasta bilgileri… farklı ülkelerdeki sağlık kuruluşlarında kullanılır.

Tercüme ile yeminli tercüme arasındaki fark nedir?

Tercüme her iki dili bilen kişi ( tercüman) tarafından yapılır. Bu kişiye tercüman denir ama mahkemelerde hiçbir yasal sorumluluğu yoktur. Bu nedenle tercih edilmez.

Yeminli tercüme, noterler tarafından yemin zaptı imzalatılan kişiler tarafından yapılan tercümelere denir. Bu kişilere de yeminli tercüman denir. Mahkemelere karşı yaptıkları tercümelerden yasal olarak sorumludurlar.

Ankara yeminli tercüme nerede yapılır?

Yeminli tercümeler hukuk bürolarındaki avukatlar, mahkemeler, tercüme bürolarında yapılabilir.

Ankara yeminli tercüme belgesi üzerinde hangi bilgiler bulunmalıdır?

Yeminli tercüme belgesinde;

*Yeminli tercümanın adı, soyadı, imzası ve çeviri yaptığı diller, aslına uygun ve doğru yapıldığı bilgileri

*Tercümenin yapıldığı tarih (Ay-Gün-Yıl)

*İnfoyed Tercüme Bürosu kaşesi ve imzası olmalıdır.

Yeminli tercüme nasıl yapılır?

*Müşterilerimiz belgelerini İnfoyed Tercüme Bürosu infoyed@gmail.com adresine e-mail veya whatsapp ile gönderir.

*Belge şirketimizce inceler, Müşterimize tercüme fiyatı, teslim süresi bildirilir.

*Müşterimiz tercüme fiyatını ve teslim süresini onaylar.

* Konusunda uzman yeminli tercümanımız belgelerin çevirisine başlar.

* Müşterimize belirtiğimiz tarihte yeminli tercüme belgeleri, e-mail, whatsapp veya kargo ile adreslerine gönderilir.

Hangi belgeler yeminli tercüme yapılır?

Pasaport, mali tablolar, sabıka kaydı belgesi, fatura, nüfus cüzdanı, muhasebe raporları,  ehliyet evlilik cüzdanı, sözleşmeler, sağlık raporu, mahkeme kararları, not dökümü,  diplomalar, öğrenci belgesi, ön lisans diploması, transkriptler, doğum belgesi, sertifikalar, maliyet analizi, hesap cüzdanı, hisse senetleri belgeleri, finansal raporlar, test sonuçları, uluslararası yurtdışı ihale dosyaları, doktor raporlar, tanıklık beyanları…yeminli tercüme yapılır.

Yeminli tercüme nerede kullanılır?

Yeminli tercüme, resmi ve yasal belgelerin her dilde tercümesi yapılır. Aşağıdaki durumlarda yeminli tercüme gerekli olabilir:

*Resmi daireler: Vukuatlı nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, evlilik belgesi, pasaport..

*Mahkemeler: boşanma belgesi, Tüm konulardaki mahkeme kararları, mahkeme belgeleri…

*Üniversiteler: Diplomalar, transkriptler, sertifikalar…

*Sağlık kuruluşları: uzman doktor raporları, laboratuvar test sonuçları, hasta bilgileri…

* Şirketler: ticaret sicil gazeteleri, faturalar, taahhütname, , bilanço, vekaletname, 3 aylık kar-zarar raporlar…

Ankara yeminli tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Müşterilerimiz şirketimize belgelerini gönderdiklerinde;

* metnin karakter sayısı hesaplanır ( 10.000…..)

* çeviri yapılacak dil (İngilizce, Almanca…)

*konunun zorluk derecesi( tıbbi, hukuki, teknik..)

*teslim süresinin aciliyetine göre belgelerin yeminli tercüme fiyatları farklıdır. Yukarıda bahsedilen 4 konu başlığı çok önemlidir.

Yeminli tercüme dilleri hangileridir?

İngilizce, Japonca, Almanca, Ermenice, Fransızca, Özbekçe, Rusça, Bulgarca, Türkmence, Slovakça, İspanyolca, Korece, Farsça, Hollandaca, Kırgızca, Hırvatça, Flamanca, Urduca, Hollandaca, Çince, Ukraynaca, Azerice, Boşnakça, Özbekçe, Lehçe, Letonca, Çekçe, Portekizce, Yunanca, Sırpça, Makedonca, Flamanca, İsveççe, Slovence, Arnavutça, Arapça, Süryanice, Kazakça, Macarca,Romence, Hintçe, Osmanlıca, İtalyanca, Felemenkçe, İbranice, Latince, Kütçe, Norveççe, Afgan’ca, Gürcüce, Fince,…

Yeminli tercüme fiyatları dillere göre değişir mi?

Yeminli tercüme fiyatları çeviri dillere göre değişir. İngilizce diğer dillere göre daha uygundur. En yüksek Japonca ve Çince yeminli tercüme fiyatlarıdır.

Ankara yeminli tercüme noteri nasıl yapılır?

Yeminli bir tercüman tarafından yapılan tercümeler en az 2 nüsha hazırlanır. Bu belge üzerinde yeminli tercümanın adı-soyadı, tercüme tarihi, şirket kaşesi ve imzası bulunur.

Notere bu belgeler götürülür noter tarafından onaylanır. Bu belgelere noter onaylı tercüme belgeleri denir.

Ankara noter onay ücreti ne kadar?

Ankara noterleri belgelerin karakter sayılarına göre onay ücreti alırlar. Noterler 1000 karakter sayısına göre noter ücretlerini hesaplar. Tek sayfa diploma noter ücreti 186 TL (2022 yılı)

Ankara noter onaylı tercüme fiyatları ne kadar?

Ankara noter onaylı tercüme fiyatları: yeminli tercüme ücreti + Noter onay ücreti toplamıdır.

Yeminli tercüme ücreti Infoyed Tercüme Bürosuna ödenir. Notere noter onay ücreti ödenir.

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?