Finansal Tercüme

Finansal tercüme nedir?

Finansal belgelerin bir dilden diğer bir dile doğru ve aslına uygun bir şekilde çevrilmesidir.  Finansal tercüme, finansal belgelerin deneyimli ve yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Finansal tercüme nasıl yapılır?

*Belgeler şirketimize e-mail veya whatsapp ile gönderilebilir.

*Uygun tercüme fiyatı müşterilerimize gönderilir, müşteri onayı sonrasında konusunda uzman tercümanlarımız finansal tercümeye başlanılır.

* Tercüme belgeleri müşterilerimize e-mail veya whatsapp ile gönderilir.

Finansal tercüme nerede yapılır?

Finansal tercüme profesyonel tercüme şirketleri tarafından yapılır.

Finansal belge nedir?

Finansal işlemlerin kaydedildiği yazılı veya elektronik bir dokümandır. Finansal raporlama, gelir-gider tablosu, muhasebe kayıtları, bilanço, fatura, kar-zarar cetveli, ödeme talimatı, 3 aylık raporlar, banka dekontu, faaliyet raporları, vergi beyannameleri, satış raporu, bütçe raporları, pazarlama raporu gibi çeşitli finansal işlemleri belgelemek için kullanılır.

Finansal belgeler hangileridir?

Finansal belgeler, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyetlerini ve performansını belgelemek için kullanılan çeşitli belgelerdir.

Banka hesap özeti, mali rapor, sigorta poliçeleri, kar- zarar raporları, vakıf senetleri, fizibilite raporu,  banka belgeleri, mali tablolar, bilanço, banka dokümanları, finansal raporlar ve araştırmalar, finansal veriler, kar – zarar tablosu, kredi başvuru formları, fizibilite araştırmaları ve raporları, gelir-gider tablosu, banka ve finans belgeleri, mali tablolar, yurtdışı finans ihaleler dökümanları,..

Finansal belgeler nerede kullanılır?

Finansal belgeler, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyetlerini ve performansını kaydetmek için kullanılır. Finans kuruluşları, yurtdışı yatırımcılar, bankalar, şirketler

Finansal tercüme nerede kullanılır?

*Uluslararası ticaret firmaları,

*Muhasebe ve finans şirketleri,

* Uluslararası yatırım şirketleri,

* Sigorta şirketleri,

* Vergi daireleri,

* Uluslararası işletmeler

Finansal belgeler, şirketlerin faaliyet alanına ve büyüklüğüne göre değişebilir. Bankalar, sigorta şirketleri gibi

Finansal tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

* Belgenin karakter sayılarına,

* çeviri dillerine,

* Belgenin konusuna

* Belgenin zorluk derecesine,

* Teslim süresine göre finansal tercüme fiyatları değişir.

Finansal tercüme kim tarafından yapılır?

Finansal tercüme, konusunda uzman finans tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Finansal belgelerin aslına uygun ve doğru tercümesi yapılmalıdır.

Finansal tercüman kimdir?

Finansal tercüman, her iki çeviri dili ve konusunu bilen profesyonel kişilerdir. Finansal tercüman, finansal belgelerin doğru bir şekilde çevrilmesinden sorumlu olan bir tercümandır. Finansal tercümanlar, finansal terimlerin ve kavramların doğru kullanımı konusunda bilgi sahibidir.

Yeminli finansal tercüme nedir?

Yeminli finansal tercüme, noter yeminli tercümanlar tarafından yapılan bir tercümedir. Yeminli finansal tercüme, resmi ve hukuki olarak kabul edilen finansal belgelerin tercümesi için yapılır. vergi beyannameleri kar-zarar cetvelleri, mali tablolar kredi sözleşmeleri, denetim raporları, sigorta poliçeleri, menkul kıymet işlemlerine ilişkin belgeler, kredi sözleşmeleri muhasebe belgeleri, nakit akışı tabloları, banka sözleşmeleri, bilanço, vergi raporları finansal rapor, kredi başvuruları gelir tablosu, hisse senedi işlemleri, finansal şirket sözleşmeleri, borsa raporları

Yeminli finansal tercüme nasıl yapılır?

Yeminli finansal tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılır.

* Belge incelenir.

* Müşteri tercüme fiyatını onaylar. Finans yeminli tercüman tarafından imzalar, belge üzerine yeminli tercümanın adı-soyadı yazılır.

*Müşteriye tercüme belgeleri teslim edilir.

Yeminli tercümanlar, genellikle özel veya kamu sektöründeki şirketler, hukuk büroları, sigorta şirketleri, bankalar ve devlet kurumları tarafından kullanılan belgelerin tercümesi için görevlendirilirler.

Yeminli finansal tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Yeminli finansal tercüme fiyatları: belgenin karakter sayısına, zorluğuna, konusuna, çeviri dillerine, teslim süresine göre hesaplanır.

Hangi firmalar yeminli finansal tercüme kullanır?

Uluslararası finansal şirketler, yatırımcılar,  bankalar, sigorta şirketleri, denetim firmaları, hukuk büroları, yatırım şirketleri, fon yöneticileri, sermaye piyasası kurumları, uluslararası ticaret şirketleri,…yeminli finansal tercümeleri kullanırlar.

Finansal tercüme belgelere noter onayı yapılır mı?

Finansal tercüme yapılan belgelere noter onayı yapılması zorunlu değildir. Genel olarak, noter onayı, finansal tercüme işleminin doğruluğunu belgeleme amacıyla yapılır.

Finansal tercüme belgelere noter onay nasıl yapılır?

Finans yeminli tercüman tarafından yapılan tercümeler en az 2 nüsha hazırlanır. Noter, belgenin orijinali ve tercümesinin birer kopyasını alır. Diğer onayladığı belgeyi müşteriye verir.

Noter onaylı finansal tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Noter onaylı hukuki tercüme fiyatları: Yeminli tercüme fiyatı + Noter onay ücreti toplamıdır. Noter onay ücretleri her yıl ocak ve mart aylarında zamlanmaktadır.

Finansal belgeler tercüme bürosuna nasıl gönderilir?

Finansal belgeler tercüme bürosuna birkaç farklı yolla gönderilebilir. E- mail, whatsapp, kargo ile şirketimize finans belgelerinizi gönderebilirsiniz.

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?