Ticari Tercüme

Ticari tercüme nedir?

Firmaların faaliyetleriyle ilgili belgelerin, bir dilden diğer bir dile çevrilmesidir. Belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde çevri yapılması gerekir, Uluslararası ihalelerde ticari belgelerin tercümesi kullanılır.

Web sitelerinde şirket tanıtımı, ürün katalogları gibi belgelerin farklı dillerde tercümesi yayınlanır.

Ticari tercüme nasıl yapılır?

Ticari belgeler farklı şirketlerde kullanılır.

*Müşterimiz ticari belgelerini e-mail veya whatsapp ile şirketimize gönderir.

*Belgeler incelenir. Müşterilerimize tercüme fiyatı ve teslim süresi bildirilir.

*Müşteri onayı sonrasında belgelerin tercümesine başlanır.

*Belirtilen tarihte tercüme belgeleri teslim edilir.

Ticari belge nedir?

Firmaların ticari faaliyetlerini yürütmek için düzenledikleri ve kullandıkları belgelerdir. Ticari belgeler, genellikle satış, satın alma, tahsilat, ödeme ve sipariş gibi ticari işlemleri belgelemek için kullanılır.

Ticari belgeler hangileridir?

Ticaret sicil gazetesi, fatura, ticari teklifler ve dokümanlar, irsaliye, yurtdışı ihale dokümanları, sipariş formu, vekâletname, satın alma siparişi, şirket toplantı tutanakları, ödeme makbuzu, faaliyet belgesi, tahsilat makbuzu, dernek tüzükleri, teklif formu, imza sirküleri, sözleşme, sözleşmeler, vergi beyannameleri, uluslararası taahhütler, finansal raporlar, oda kayıt sureti, idari şartnameler,

Ticari belgeler nerede kullanılır?

*Muhasebe bölümü

*Satış bölümü

*Satın alma bölümü

*Sözleşmelerde

* Ticari belgeler Mahkemelerde delil olarak kullanılır.

Ticari tercüme nerede kullanılır?

Firmalar uluslararası sözleşmelerde, yurt dışındaki iş ortakları ile şirkete ortak olmak için,  web sitelerinde ürün katalogları, yurtdışı mahkeme davalarında, ihracatçılar ve ithalatçılar, yurtdışı patent başvuruları… Ticari belgelerin tercümesini kullanırlar.

Hangi şirketler ticari tercümeyi kullanır?

Ticari tercüme belgeler şirketlere göre farklı mıdır?

Ticari belgeler, firmaların ihtiyaçlarına ve faaliyet alanlarına göre farklılık gösterir. Bir ihracatçı şirketin kullandığı ürün katalogları, bir imalat şirketi tarafından kullanılan ticari belgelere göre farklılık gösterir.

Hangi belgeler ticari tercüme yapılır?

Firmaların ihtiyaçlarına göre ticari belgeler değişebilmektedir. Firmalar yabancı müşteriler ile iletişimi ve yurt dışındaki büroları ile iş yapmalarına yardımcı olmak için ticari tercüme belgeleri kullanılır.

İdari Şartnameler, ticari teklifler ve dokümanlar, uluslararası sözleşmeler, sözleşmeler, vergi levhası, imza sirküleri, taahhütname, yurtdışı ihale dokümanları, oda kayıt sureti, vekâletname, şirket faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket toplantı tutanakları, uluslararası taahhüt belgelerin tercüme hizmeti konusunda uzman tercümanlarımız tarafından yapılır.

Ticari tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Ticari tercüme fiyatları, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Tercüme sektörüne göre fiyatlar değişir.

Ticari belgenin;

*karakter sayısı

*çeviri dili

*teslim süresi

*konusuna göre ticari tercüme fiyatları değişir.

Ticari tercüme belgelere noter onayı nasıl yapılır?

Ticari tercüme belgeler yeminli tercüman tarafından yeminli tercümeleri en az 2 nüsha yapılır. Bu belgeler notere onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı ticari tercüme denir.

Yeminli ticari tercüme kim tarafından yapılır?

Yeminli ticari tercümeler, noter yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Yeminli tercümanlar, her iki anadil seviyesine ve belgenin konusunu iyi bilirler.

Yeminli ticari tercüme nasıl yapılır?

Yeminli ticari tercüme, belgenin orijinal dilinden diğer bir dile doğru ve aslına uygun bir şekilde noter yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesidir.

Yeminli ticari tercüme fiyatı ne kadar?

Yeminli ticari tercüme fiyatları, belgelerin sözcük sayısına, konunun zorluk derecesine, teslim süresinin aciliyetine, çeviri dillerine göre yeminli ticari tercüme fiyatları değişiklik gösterir.

Yeminli ticari tercüme noter nasıl yapılır?

Yeminli tercümanlar, belgelerin tercümesini yapar. Noter bu belgeleri onaylar.

Yeminli ticari tercüme kim tarafından yapılır?

Yeminli ticari tercüme, noter yeminli tercümanlar tarafından yapılır.

Noter yeminli ticari tercüme fiyatı ne kadar?

Noter yeminli ticari tercüme fiyatları: Yeminli tercüme fiyatı+ Noter onay ücreti toplamıdır.

Ticari belgeler tercüme bürosuna nasıl gönderilir?

Ticari belgeler şirketimize E-posta, elden veya Kargo ile şirketimize gönderilebilir. 

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?