Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme nedir?

Hukuki tercüme, hukuki belgelerin bir dilden başka bir dile çevrilmesidir. Tercümeler hukuk alanında uzmanlaşmış hukuki tercümanlar tarafından yapılır.

Hukuki tercüme nasıl yapılır?

* Hukuki belgelerinizi e-mail veya whatsapp ile şirketimize gönderilir.

* Tercüme fiyatı müşterilerimize bildirilir, Onay sonrası hukuki yeminli tercümanlarımız çeviriye başlar.

* Tercümeler müşterilerimize e-mail veya whatsapp ile gönderilir.

Hukuki belgelerin tercümesi, hukuk alanında uzmanlaşmış yeminli tercümanlarımız tarafından belgelerin tercümeleri yapılır.

Hukuki belge nedir?

Hukuki belge, hukuki bir ilişkiyi belgelemek için kullanılan her türlü yazılı dokümandır. Temsilcilik sözleşmeleri, mahkeme kararları, tapu kayıtları, sözleşmeler, şirket tüzükleri, boşanma kararları, dava dilekçeleri, ihale şartnameleri, bayilik sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri, kuruluş sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, senetler, makbuzlar, vasiyetnameler, ceza hukuku, mülkiyet hukuku, basın hukuku, bilişim hukuku, vergi hukuku, tıp hukuku, ticaret hukuku, miras hukuku, uluslararası hukuku, aile hukuku gibi belgeler hukuki belgelerdir.

Hukuki belgeler nereden alınır?

Hukuki belgeler farklı kaynaklardan alınabilir. Örneğin:

*Noter kuruluşları: Vekâletnameler ve gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri…

*Mahkemeler: Mahkeme kararları, boşanma kararları, miras belgeleri…

*Devlet daireleri: Tapu dairesi, nüfus müdürlüğü

* Bazı hukuki belgeler özel sektörde düzenlenir. Ticari sözleşmeler, faturalar, makbuzlar, senetler…

Hukuki tercüme nerede kullanılır?

*Mahkemeler

*Uluslararası ticari şirketler

*Göçmenlik işlemleri

*Patent başvuruları

*Gayrimenkul şirketleri

*Finansal kurumlar:

Hukuki tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Hukuki tercüme fiyatları belgelerin türü, karakter sayısı, zorluk derecesi, teslim süresine göre değişir.

Hukuki tercüme kim tarafından yapılır? Hukuki tercüman kimdir?

Hukuki tercüme konusunda uzman yeminli tercüman tarafından yapılır. Hukuki tercümanlar, yasal belgelerin doğru ve aslına uygun bir şekilde çevrilmesinden sorumlu olan tercümanlardır. Hukuk tercümanlar, belgenin konusunu, kaynak dili ve hedef dili anadili seviyesinde bilmeleri gerekir.

Yeminli hukuki tercüme nedir?

Belgeler noter yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Tercüme belgesinde yeminli tercümanların adı-soyadı, imzası, Tercüme şirketi mührü olmalıdır.

Yeminli hukuki tercüme nasıl yapılır?

Belge incelenir. Müşteri onayı sonrasında hukuki yeminli tercümanımız belge çevirisine başlar. Belirtilen tarihte tercümeler müşterilerimize teslim edilir. Yeminli hukuki tercümeler, resmi bir belge niteliğindedir.

Yeminli hukuki tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Yeminli hukuki tercüme fiyatları belgenin zorluk derecesi, teslim süresi, konusuna, karakter sayısına göre değişir.

Hukuki tercüme belgelere noter onayı yapılır mı?

Mahkeme kararları, sözleşmeler, şirket tüzüğü, vasiyetnameler, Yargıtay kararları, mahkeme tutanakları gibi bazı belgelerin noter onayı gerekir.

Hukuki belgelere noter onayı nasıl yapılır?

Hukuki belgeler yeminli hukuki tercümanlar tarafından çevirileri yapılır. En az 2 takım hazırlanır. Bu belgeler noterde onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı hukuki tercüme denir.

Noter onaylı hukuki tercüme fiyatları ne kadar?

Noter onaylı hukuki tercüme fiyatları: yeminli tercüme fiyatı + noter onay ücreti toplamıdır.

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?