Medikal Tercüme

Medikal tercüme nedir?

Medikal tercüme, medikal belgelerin bir dilden başka bir dile çevrilmesine denir.  Klinik araştırmalar, eczacılık ruhsat dosyaları, medikal eğitim materyalleri, medikal cihazların bakım ve kullanım kılavuzları, hastane yönetimi, hastaların tıbbi geçmişleri, tıbbi raporlar, ilaçlar…gibi belgelerin çevirisine medikal tercüme denir.

Medikal tercüme nasıl yapılır?

*Medikal belgeler şirketimize e-mail, whatsapp ile gelir.

* Belgeler incelenir, Müşterimize tercüme fiyatı bildirilir.

*Müşteri onayı ile çeviriye başlanır,

* Tercüme müşterilerimize e-mail, whatsapp, kargo ile adreslerine gönderilir.

Medikal belge nedir?

Medikal belge, Tıbbi belge, sağlık kuruluşları tarafından verilen tıbbi hizmetlerin, tedavilerin, hastalıkların tanımlanması, tedavi sonuçlarının yazıldığı bir belgedir. Medikal belgeler, hastaların tıbbi geçmişleri, reçeteleri, laboratuvar sonuçları, radyoloji raporları,

Medikal belgeler hangileridir?

Medikal broşürler, medikal ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürler ve katalogları, hastanın sağlık durumu, röntgen tıbbi cihazların bakım ve kullanma kılavuzları, medikal kataloglar, muayene raporu, , laboratuvar sonuçları, prespektüsler, radyoloji raporları, medikal patent ve lisans belgeleri, röntgen, MRI, CT tarama sonuçları, reçeteler, ameliyat raporları, tıbbi ürün lisans ve eczacılık ilaç patentleri,..

Medikal tercüme nerede yapılır?

Medikal belgelerin çevirisi yapılabilen tercüme büroları ve tercümanlar tarafından sunulmaktadır. Büyük hastane ve klinikler, medikal tercüme hizmeti sunabilirler.

Hangi şirketler medikal tercümeyi kullanır?

Medikal tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyan şirketler, tıbbi sektörde faaliyet gösteren kuruluş kullanır. Hastaneler ve klinikler ilaç firmaları, medikal cihaz üreticileri, sigorta şirketleri, medikal araştırma şirketleri medikal tercümeleri kullanırlar.

Medikal tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Medikal tercüme fiyatları, belgenin karakter sayısına, çeviri dillerine, belgenin konusuna, zorluk derecesine ve teslim süresinin acil oluşuna göre değişir.

Medikal tercüme kim tarafından yapılır?

Medikal tercümeler, konusunda uzman medikal tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Medikal raporlar, klinik araştırmalar, ilaç etiketleri, medikal aletlerin kullanım kılavuzları tercümeleri özel alanlara ait belgelerdir. Bu tür belgeler, medikal terimler ve terminoloji içerirler.

Medikal tercüman kimdir?

Medikal tercümanlar, medikal belgelerin, tercümesinde uzmanlaşmış deneyimli tercümanlardır. Bu tercümanlar, medikal terminoloji ve medikal konulara hâkimdirler. Medikal tercümanlar, kaynak dilden hedef dile doğru belgenin tam anlamıyla tercüme edilmesini sağlamakla sorumludurlar.

Yeminli medikal tercüme nedir?

Yeminli medikal tercüme, noter yeminli tercümanlar tarafından yapılan medikal belge tercümeleridir.

Medikal yeminli tercüman kimdir?

Medikal yeminli tercümanlar, noterler yetkilendirilmiş tercümanlardır. Yeminli tercümanlar, belgelerin doğru, aslına uygun bir şekilde tercüme edeceğine dair Noterde yemin ederler. Yeminli medikal tercümeler, resmi kurumlar, mahkemeler, sağlık kuruluşları tarafından kabul edilir.

Medikal yeminli tercüme nasıl yapılır?

*Medikal belgeler şirketimize e-mail, whatsapp ile gelir. Medikal belgeler incelenir, Müşterimize tercüme fiyatı bildirilir. Müşteri onayı alınır. Medikal yeminli tercümanımız çeviriye başlar. Medilkal yeminli tercüme belgeleri müşterilerimize e-mail, whatsapp, kargo ile adreslerine gönderilir.

Yeminli medikal tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Yeminli medikal tercüme fiyatları, aşağıdaki faktörlere göre değişir. Medikal belgenin türü, karakter sayısı, çevirinin dili, konunun zorluk derecesi, aciliyeti gibi faktörlere göre değişir.

Medikal tercüme belgelere noter onay nasıl yapılır?

Medikal belgeler e noter onayı yapılır. Medikal belgeler, medikal yeminli tercümanlarımız tarafından çevirileri yapılır. Bu belgeler noterde onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı medikal tercüme belgeleri denir.

Noter onaylı medikal yeminli tercüme fiyatı nasıl hesaplanır?

Noter onaylı medikal yeminli tercüme fiyatı: Medikal yeminli tercüme fiyatı + Noter onay ücreti toplamıdır.

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?