Yeminli Tercüman

Yeminli tercüman kime denir?

Yeminli tercüman, belirli bir konuda uzmanlaşmış ve her iki dili çok iyi bilen, noter yemin zaptı olan kişilere denir.

Yeminli tercüman hangi konularda tercüme yaparlar?

Medikal, hukuki, tıbbi, teknik, ticari, finans, ekonomi, akademik …metinleri tercüme yapar.

Yeminli tercüman dilleri hangileridir?

İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça, Slovence, Fransızca, Arnavutça, Rusça, Romence, Korece, Slovakça, Rumca, Felemenkçe, Ukraynaca, Flamanca, Gürcüce, Hırvatça, Farsça, Azerice, Çekçe, Lehçe, Macarca, Boşnakça, Çince, Bulgarca, Makedonca, Fince,  Sırpça, Türkmence, Ermenice, Portekizce, Özbekçe, İsveççe, Japonca, Osmanlıca, Norveççe, Yunanca, İspanyolca, Kazakça…,

Yeminli tercüman nerede çalışır?

Yeminli tercümanlar, yeminli tercüme bürolarında çalışırlar.

Yeminli tercüman olmak için ne gereklidir?

Yurtdışı veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim alan kişiler ve uluslararası dil sertifikasına sahip kişiler yeminli tercüman olmak için noterlere başvuru yapabilirler.

Yeminli tercümanlar yaptıkları tercümelerde hangi konuları taahhüt ederler?

Doğru, aslına uygun ve eksiksiz yaptıklarını beyan ederler.

Yeminli tercümanlar yaptıkları tercümelerde gizlilik esas mıdır?

Yeminli tercümanlar, metin içerik bilgilerin gizliliğine özen gösteren kişilerdir.

Yeminli tercüman asıl görevleri nelerdir?

Farklı dillerdeki belgeleri tercüme etmek veya yabancı kişilerin Türkiye’deki kurumlara arasında iletişimi sağlarlar. Yeminli tercümanlar, konferans simultane, sözlü çeviri de yaparlar.

Yeminli tercümanlık, farklı dillerdeki belgelerin konularında uzman ve her iki dili çok iyi bilen kişilerdir.

Yeminli tercüman, profesyonel kişi olup belgelerin tercüme doğruluğunu imzaları ile beyan ederler.

Yeminli tercüman kimdir?

Yeminli tercüman, resmi belgelerin doğru, eksiksiz bir şekilde tercüme eden, noterler tarafından yetkilendirilen kişilerdir.

Yeminli tercüman olmak için üniversite mezunu olması şart mıdır?

Genelde noterler üniversite lisans mezunlarına yemin zaptı imzalatırlar.

 Hangi belgelerin yeminli tercüman tarafından tercümeleri istenir?

Şirket ana sözleşmesi, kira sözleşmeleri, genel kurur kararı, satış raporu, faaliyet tablosu, vergilendirme ve gümrük tutanakları, ticari yazışma, kredi sözleşmesi,  idari şartname, mali tablo, kuruluş mukavelesi sözleşmesi, imza sirküleri,  akreditif, ticari belgeler, pazarlama raporu, ticaret sicil gazetesi, genel kurur kararı, kira kontratı, ihale şartnamesi, lisans sözleşmesi,

Yeminli tercüman fiyatları nasıl hesaplanır?

Orijinal belgenin sayfa sayına, konunun zorluğuna, çeviri dillerine göre yeminli tercüman fiyatları değişebilir. Japonca, Çince dilleri tercümanları fiyatları diğer dillerdeki tercümanlardan daha yüksektir.

Yeminli tercüman ücretleri tüm dillerde aynı mıdır?

Her dilin yeminli tercüman ücreti farklıdır. Çince diğer dillere göre yüksektir.

Yeminli tercüman yemin zaptı nereden alınır?

Yeminli tercümanlar hangi dillerde tercüme yaparlar?

Yeminli tercümanların yaptıkları tercümeler neden tercih edilir?

Yeminli tercümanlar, resmi belgelerin doğru ve eksiksiz tercüme ederler, Bu nedenle tercih edilir.

Yeminli tercüman ve tercüman arasındaki fark nedir?

Yeminli tercümanlar, noter tarafından tercüme için yetkilendirilmiş kişilerdir. Tercüman ise konuyu ve çeviri dillerini bilen kişilerde. Yaptıkları tercümelerden mahkemelere karşı sorumlu değildir.

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?