Yeminli Tercüme Bürosu

Yeminli tercüme bürosu nedir?

Resmi belgelerinin doğru, eksiksiz, aslına uygun bir şekilde bir dilden diğer dile çeviri yapılması, noterde bu belgelerin onay işlemini yapan yetkili ticari kuruluşlardır.

Yeminli tercüme bürosu hizmetleri nelerdir?

Teknik, hukuk, tıp, ticari, finans gibi çeşitli alanlarda profesyonel yeminli tercümanları ile yeminli tercüme hizmeti verirler. Yeminli tercüme bürosu, resmi belgelerin çeviri yapan ve noterde bu belgeleri onaylatan firmalardır.

Yeminli tercüme bürosu belgelerin noter onayını nasıl yapar?

Yeminli tercümanlar yeminli tercüme bürolarında çalışırlar. Noter huzurunda yeminli tercümanlar, yaptıkları yeminli tercümelere noterlerde bu belgeleri tasdik eder.

Yeminli tercüme bürosu hangi dillerde tercüme yapar?

Yeminli tercüme bürosu müşterilerin çeviri ihtiyaçlarına göre dünya dillerinde yeminli tercüme hizmetleri verir. Yeminli tercüme bürosu noter yeminli tercümanların yaptıkları tercümeleri doğru, eksiksiz, aslına uygun yaparlar.

Yeminli tercüme bürosu hangi kurumlara hizmet ederler?

Resmi daireler, belediyeler, üniversiteler, hukuk büroları, şirketler veya bireysel müşteriler yeminli tercümeleri kullanılırlar.

Yeminli tercüme bürosu belgelerin çevirilerini ne kadar sürede teslim ederler?

Yeminli tercüme bürosu belgelerin konusuna, çeviri dillerine, sayfa sayısına göre teslim süresini belirler.

Yeminli tercüme bürosu diğer hizmetleri nelerdir?

*simultane çeviri,

*ardıl çeviri,

*yeminli tercüme,

*medikal tercüme,

*teknik tercüme,

*ticari tercüme v

*hukuki tercüme gibi farklı konularda tercüme hizmeti verirler.

Yeminli tercüme bürolarında kimler çalışır?

Noter yemin zaptı olan konularında uzman profesyonel yeminli tercümanlar çalışır. Farklı alanlarda uzmanlaşmış yeminli tercümanlar çeviri hizmetleri vermektedir. Tercüme yapılırken belgenin orijinal anlamını korumak gerekir.

Yeminli tercüme bürosu, belgelerin noter onayını da müşteriler adına yapabilirler mi?

Yeminli tercüme bürosu yeminli tercümanlar çalıştırdıkları için belgelerin yeminli tercümelerini noterde onaylatabilirler.

Yeminli tercüme bürosu dilleri hangileridir?

İngilizce, Almanca, Ukraynaca, Fransızca, Arapça, Özbekçe, Azerice, Macarca, Korece, Slovakça, Kazakça, Makedonca, Felemenkçe, Rumca, Rusça, Hırvatça, Gürcüce, Sırpça, Lehçe, Japonca, Türkmence, Arnavutça, Bulgarca, Ermenice, Flamanca, Slovence, Fince,  Çince, Çekçe, Farsça, Boşnakça, İspanyolca, Portekizce, Romence, Osmanlıca, Norveççe, İsveççe, İtalyanca, Yunanca…

Yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercüme, yeminli tercümanlar tarafından yapılan resmi belgelerin bir dilden diğer dile çeviri yapılmasıdır.

Yeminli tercüme niçin yapılır?

Yeminli tercümeler, noter tarafından onaylandığı için yurt dışı resmi kurumlar tarafından kabul edilebilmesi için yapılır.

Yeminli tercüme sadece yeminli tercüman tarafından mı yapılır?

Evet, yeminli tercüman, belgelerin orijinaline göre doğru ve eksiksiz çeviri yaptığı için noter bu belgeleri onaylar.

Yeminli tercüme nasıl yapılır?

Yeminli tercüman, orijinal metni inceler, aslına uygun, doğru ve eksiksiz tercümesini yapar.

Yeminli tercüme bürosu hangi belgeleri yeminli tercüme yapar?

Nüfus kayıt örneği, imza sirküleri, diploma, takdir belgesi, maaş bordrosu, şirket faaliyet belgesi, nüfus cüzdanı, yerleşim yeri belgesi, vergi levhası, nüfus cüzdan sureti, gelir-gider tablosu, kar-zarar cetveli, taahhütname, terhis belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği,  poliçe, yüksek lisans diploma, formül B evlenme belgesi, muvafakat name, maaş bordrosu, vekaletname, ehliyet, ticaret odası belgeleri, sabıka kaydı belgesi,…

Yeminli tercüme ne kadar sürede yapılır?

Yeminli tercüme, belgenin çeviri diline, türüne, sayfa sayısına ve göre değişebilir.

Yeminli tercüme ücreti ne kadar?

Her belge için yeminli tercüme ücreti farklıdır. Çeviri yapılacak belgenin konusuna, karakter sayısına ve çeviri diline göre hesaplanır.

Yeminli tercüme bürosu tercüme belgelerini müşterilere nasıl teslim eder?

Yeminli tercümeler e-mail, whatsapp veya kargo ile adreslerine teslim edilebilir.

Yeminli tercüme bürosu, resmi belgelerinin doğru, eksiksiz bir şekilde çeviri yapılması, bu belgelerin noter onay işlemini yapmaya yetkili firmalardır.

Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merahaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?